Narodowe Centrum Wina

Narodowe Centrum Wina to organizacja niezarobkowa, której celem jest propagowanie i popieranie win i winnic pochodzących z Republiki Czeskiej.

Narodowe Centrum Wina ma swoją siedzibę na terenach historycznych w zamku w Valticach, który został zrekonstruowany w ramach projektu ROZWÓJ WINIARSTWA NA MORAWACH POŁUDNIOWYCH realizowanego na przełomie XX/XXI wieku i finansowanego ze środków Unii Europejskiej (program PHARE) i środków Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej, a jednym z celów tego programu było stworzenie publicznie przydatnej organizacji Narodowe Centrum Wina. Samo miasto Valtice to centrum winiarstwa i turystyki w regionie. Położone jest w przepięknym rejonie nazywanym "perłą południowych Moraw" - w obszarze Lednicko-Valtickim zapisanym w rejestrze chronionych rezerwatów UNESCO.

W propagowaniu i popieraniu Narodowe Centrum Wina ściśle współpracuje z pozostałymi organizacjami winiarskimi państwowymi i organami regionalnymi w Republice Czeskiej.

> Salon Win Republiki Czeskiej